Tổ chức EyeOpenerWorks Việt Nam được thành lập với sứ mệnh nhằm tạo ra sự thay đổi trong giáo dục thông qua phương pháp học tập chủ động, thay đổi cách làm việc thông qua việc huy động trí tuệ tập thể.

Tại Việt Nam, chúng tôi đã tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường học như: Tập đoàn Delta (Lĩnh vực xây dựng), Công ty Vinafco (Lĩnh vực logistics), Công ty MISA (Phần mềm kế toán), CSDS (Trung tâm nghiên cứu và phát triển bền vững Việt Nam), LIN, British Council, Đại học FPT, Đại học Greenwich, Đại học Kinh tế quốc dân….

 

ĐỘI NGŨ TẬP HUẤN VIÊN

henrik-looij
HENRIK LOOIJ
Sáng lập viên – Tập huấn viên EyeOpenerWorks Hà Lan

 • Doanh nhân xã hội
 • Tập huấn viên/ Coach
 • Kinh nghiệm: 10 năm
 • Tập huấn trên 15 quốc gia trên thế giới

 

 MARTIJN HARLAAR
Sáng lập viên – Tập huấn viên EyeOpenerWorks Hà Lan

 • Doanh nhân xã hội
 • Tập huấn viên/ Coach
 • Kinh nghiệm: 10 năm
 • Tập huấn trên 15 quốc gia trên thế giới

 

 NGUYỄN DOÃN HUÂN
Đồng sáng lập EyeOpenerWorks Việt Nam

 • Chuyên gia đào tạo
 • Tập huấn viên quốc tế
 • Kinh nghiệm 8 năm
 • Tập huấn 200 khóa cho 5000 học viên

 

NGUYỄN BÁ TÙNG
Đồng sáng lập EyeOpenerWorks Việt Nam

 • Doanh nhân xã hội
 • Tập huấn viên/ Coach
 • Kinh nghiệm: 10 năm
 • Dịch vụ xây dựng đội ngũ cho hơn 400 tập đoàn/doanh nghiệp tại Việt Nam
 NGUYỄN ANH THƯ
Đồng sáng lập EyeOpenerWorks Việt Nam

 • Chuyên gia đào tạo
 • Tập huấn viên quốc tế
 • Kinh nghiệm 5 năm
 • Tập huấn 40 khóa cho 500 học viên

 

 

CỘNG TÁC VIÊN QUỐC TẾ

LIÊN HỆ EYEOPENERWORKS VIỆT NAM

anh Doãn Huân: 0169.359.1753 / huan@eyeopenerworks.org
anh Bá Tùng: 0984.725.540 / tung@eyeopenerworks.org
chị Anh Thư: 0906.26.9891 / thu@eyeopenerworks.org

We are where you need us, but you can also find us here