Tập huấn chuyên đề Lãnh đạo làm gương Vinafco

Buổi tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho 20 lãnh đạo, quản lý cao cấp của công ty Vinafco Corporation đã diễn ra thành công và tốt đẹp. Buổi tập huấn được diễn ra vào tháng 3/2017 tại khu resort FLC Vĩnh Phúc.

Trong các chương trình tập huấn của tổ chức EyeOpenerWorks Việt Nam, chúng tôi đề cao sự chủ động tham gia và đóng góp của học viên từ chính những bài học mà họ trải nghiệm được.Lãnh đạo làm gương (Leading by example) chính là bài học lớn nhất mà các học viên Vinafco thu được từ lần tập huấn này.

EyeOpenerWorks là tổ chức quốc tế có mặt trên nhiều quốc gia, tại Việt Nam chúng tôi tập trung vào các dịch vụ đào tạo, tập huấn, huấn luyện và hosting điều phối giúp khách hàng học tập và tự tìm giải pháp cho vấn đề của họ thông qua phương pháp học tập chủ động. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và tổ chức những khóa đào tạo tương tự cho chính quý vị trên toàn quốc, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe.

TỔ CHỨC EYEOPENERWORKS TẠI VIỆT NAM

  • anh Doãn Huân: 0169.359.1753 / huan@eyeopenerworks.org
  • anh Bá Tùng: 0984.725.540 / tung@eyeopenerworks.org
  • chị Anh Thư: 0906.26.9891 / thu@eyeopenerworks.org

Liên hệ